Synthetische diamant

1. Prijs van uw diamant

U heeft een prachtige diamant die u wilt verkopen? Zorg dat u zoveel mogelijk van het product mee neemt, aankoopbewijzen en dergelijke.

2. Kom langs

Als u langs komt in Utrecht zullen wij uw horloge taxeren en u de waarde mee geven die wij er voor geven.

3. Verkopen

Als u akkoord gaat met de taxatiewaarde, krijgt u van ons het genoemde bedrag voor de diamant.

Synthetische diamant

Naast de natuurlijk gevormde diamanten, is de synthetische diamant tegenwoordig in opkomst. Dit is een diamant die door verscheidene handmatige processen tot stand is gekomen en zodoende niet authentiek is. De verschillen tussen de natuurlijke diamant en deze variant zijn echter moeilijk waarneembaar.

Hoe worden synthetische diamanten vervaardigd?

Deze stenen worden door middel van het zogenoemde CVD-proces (chemical vapor deposition) gevormd. Dit CVD-proces dateert al vanaf 1954, toen het eerste patent werd aangevraagd. Vanaf 1980 werd de techniek er achter pas echt begrepen en ingezet. Vanaf 1956 waren er ook al wel andere technieken beschikbaar, echter waren deze niet voldoende in staat de waardevollere kleurloze diamanten te maken. Deze CVD methode is momenteel erg populair vanwege het feit dat deze wél in staat is een kleurloze synthetische diamant te vervaardigen.

Het ontstaan van de synthetische diamant heeft een kunstmatige achtergrond waarbij meerdere scheikundige elementen ingezet worden. Men maakt een mengsel van koolwaterstofgas en waterstof. Dit mengsel wordt verhit en geplaatst in een vacuümkamer onder een zeer lage druk. Onder normale omstandigheden zal dit mengsel omgezet worden in grafiet of een ander dergelijke vorm. Echter, in een CVD-kamer wordt een deel van de waterstof omgezet in atomair waterstof, welke diamantvorming bevordert. De reden hiervan is dat diamant stabiel is in een dergelijke omgeving. Er wordt tevens gebruik gemaakt van een klein diamantdeeltje, waar het verhitte gasmengsel zich aan hecht. Hierdoor groeit de synthetische diamant steeds met kleine stappen. Dit proces wordt eindeloos herhaald, totdat de gewenste grootte en structuur is bereikt.

Hoe herkent u een synthetische diamant?

Tot voor kort werden kleurloze synthetische diamanten vrijwel niet aangetroffen op de markt. De eerdere gebruikte methodes waren niet goed in staat deze te vervaardigen. Om die reden waren er vooral gekleurde synthetische diamanten in omloop, met name gele en oranje gele kleuren waren veelvoorkomend. De kleuren roze en blauw waren er wel, maar in mindere mate. Nu het CVD-proces in opkomst is, is het eenvoudiger geworden ook kleurloze synthetische diamanten te maken. Geslepen stenen worden tegenwoordig, al dan niet sporadisch, aangeboden vanuit de Verenigde Staten.

Het herkennen van synthetische diamanten wordt bij de kleurloze varianten nog meer bemoeilijkt. Het is zeker niet eenvoudig hen te onderscheiden van de natuurlijke diamanten. Er zijn fabrikanten die ter herkenning inscripties maken, echter kunnen deze eenvoudig verwijderd worden. Voor de nieuwe generatie kleurloze CVD diamanten geldt dat dat er hightech apparatuur voor benodigd is om deze te kunnen onderscheiden. Een voorbeeld van een apparaat die tot analyse in staat is, is de Diamondview. Dit apparaat geeft de mogelijkheid de interne kristalstructuur te bestuderen. Hierdoor zijn kleine verschillen tussen de natuurlijke en synthetische diamant te zien. Zo wordt het ietwat eenvoudiger de synthetische diamant te herkennen.

Certificering

De International Diamond Council van de Wereld Federatie van Diamantbeurzen heeft het initiatief genomen om voor de synthetische diamant een apart certificaat te ontwikkelen. De omschrijvingen die op dit certificaat worden gebruikt wijken af van de omschrijvingen die worden gebruikt op certificaten voor de natuurlijke diamant.

Daarnaast is het zo dat een synthetische diamant alleen verkocht mag worden onder de expliciete vermelding dat het gaat om een niet-natuurlijk product. Het valt dan ook onder fraude en is het een criminele handeling wanneer niet vermeld wordt dat er sprake is van een synthetische diamant. Dergelijke diamanten dienen dan ook altijd omschreven te worden met “synthetic”, “laboratory-grown”, “laboratory-created” of “man-made” gevolgd door het woord “diamond of diamonds”. Om definitief aan te kunnen tonen of een diamant al dan niet synthetisch is, dient er onderzoek worden uitgevoerd in een erkend edelsteenlaboratorium.

Conclusie

Helaas is het voor de leek en zelfs een professional moeilijk te onderscheiden of het gaat om een natuurlijke of synthetische diamant. Mocht u een diamant willen aanschaffen, is het in ieder geval van belang naar een erkende juwelier te gaan. Vraag daarbij altijd naar een eventueel certificaat en kijk of deze overeenkomt met de certificaten die uitgegeven worden bij natuurlijke diamanten. Het is overigens aan ieder voor zich om te bepalen of de verschillen in kwaliteit opwegen tegen de verschillen in diamantprijs.

 

Contactgegevens stopheling goud

030 2901510
info@goudinkooputrecht.nl

Goud Inkoop Utrecht
Rubenslaan 67-E
3582JD Utrecht

Openingstijden: Ma t/m Vr 11:00 - 17:00 uur
Eenvoudig te bereiken op slechts 10 minuten vanaf de ring A12 en volop parkeer ruimte voor de deur. Vlakbij stadion Galgenwaard.